İstanbul Ticaret
 
Duyurular
İstanbul Merkez Ofis Adres Değişikliği Duyurusu
ÝSTANBUL TÝCARET ÝÞ GÜV. VE END.ÜRÜNLER A.Þ.Ýstanbul merkez ofisimiz 25.12.2017 tarihi itib
Ankara Şubemizin Adres Değişikliği Duyurusu
ÝSTANBUL TÝCARET ÝÞ GÜV. VE END.ÜRÜNLER A.Þ.ANKARA þubemiz 11.04.2016 tarihi itibari ile y
Unvan Değişikliği Bilgilendirme
Firmamýzýn unvaný Ýstanbul Ticaret ve Ýþ Güvenliði ve Endüstriyel Ürünler Sanayi Anonim Ã
TOS+H TÜRKİYE İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI FUARI'NA KATILDIK
5 - 7 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi' nde gerçekleþtirilen T
NiroFlex Ürünler
NiroFlex marka ürünler stoklarýmýza girmiþtir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý' nýn yayýnlamýþ olduðu 6331 Sayýlý Ýþ Sað
Bursa Şubemizin Açılışı
Bursa Þubemizin 03.10.2013 tarihindeki açýlýþýnda deðerli dostlarýmýzla birlikteydik.  
Yenilenen Web Sitemiz Yayında!
Web sitemizi 11 Eylül 2013 tarihinde yenilemiþ bulunmaktayýz. Teþekkürler...
Ürün Ara


Ürün Kategorileri

Seçme Videolar


Kalite Belgemiz


Mail Listemize Üye Olun
Ürün ve yeniliklerden ilk siz haberdar olun !

 
 •   
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
Ürün Kategorilerimiz

 
Hakkımızda

3MAnsellDupontVeoUnivetSchuberthCapital SafetyJallatteAimontSPCBradyKimberly Clark gibi dünyanýn en güçlü markalarýnýn distribütörü olan Ãstanbul Ticaret Ýþ Güvenliði Ve Endüstriyel Ürünler Sanayi A.Þ. 1987 den günümüze, uzman kadrosu ile üstün hizmet anlayýþýndan ödün vermeden  ÃÃ¾ ve Çevre Güvenliði konusunda siz deðerli müþterilerimize Ã‡Ã¶züm Ortaðý olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 
Ýstanbul Ticaret, Ýþ Güvenliði ve Çevre Koruyucu Ürünler konusunda tamamý CE onaylý ürünleri, güçlü stok ve kaliteli servis anlayýþýyla sizlere sunmaktadýr. Ayrýca firmalarýn Ýþ Güvenliði ve Çevre Koruyu Ürünlerin doðru ve yerinde kullanmalarýný saðlamak amacýyla, öncelikle sahada incelemeler yapmakta, sonuçlarýna  göre en uygun Kiþisel Koruyucu Donanýmý (KKD) önermekte ve bu KKD lerin kullaným, bakým ve saklama koþullarý hakkýnda eðitimler vermektedir.
Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusuna gösterilen hassasiyetin,  iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn önüne geçilmesindeki etkisinin yaný sýra iþ kalitesinin ve verimliliðinin artmasýnda da önemi oldukça büyüktür. Bu konudaki tüm yenilikleri takip edip sizlerle paylaþmak ve verdiðimiz eðitimlerle mümkün olduðunca bu bilincin yayýlmasýna katkýda bulunmak en önde gelen hedefimizdir. 
Ýstanbul Ticaret, firmanýz ve çalýþanlarýnýz için ne kadar önemli olduðunu bildiðimiz bu konuda, doðru ve dürüst bir partner olarak sizlerin daima yanýnýzda olmaktan mutluluk duyacaktýr.


Vizyonumuz


 VÝZYONUMUZÝSTANBUL TÝCARET’e, kurumsal bir kimlik kazandýrmak, iþ güvenliði, kalite bilinci ilkeleriyle ÃSTANBUL TÝCARET’ i sektöründe model bir kurum haline getirmektir. 


 
Misyonumuz


 MÝSYONUMUZ; Etkinliðimiz, dürüstlüðümüz ve örgütsel verimliliðimiz ile; müþterilerimize, çalýþanlarýmýza ve topluma kattýðýmýz deðeri sürekli ve belirgin biçimde arttýrmaktýr. 

 
Kalite Politikamız


 ÃSTANBUL TÝCARET’te yapýmýza ve iþletme büyüklüðüne uyan, ulusal ve uluslararasý isteklere cevap verebilecek etkili bir kalite yönetim sistemi kurarak rekabet gücümüzü artýrmak ve bütün ekibimizle sürekli geliþmek temel ve kalýcý amacýmýzdýr. 


Devamı için tıklayınız >>


Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Foto Galeri | Video Galeri | İnsan Kaynakları | Dosyalar | İletişim